Title Image

درباره دکتر

دکتر حمید بهتاش فوق تخصص جراحی ستون فقرات
IMG_2362

قبلی
بعدی

دکتر حمید بهتاش

فوق تخصص جراحی ستون فقرات

فوق تخصص جراحی ستون فقرات؛ دکتر حمید بهتاش

معلمی و پزشکی حرفه هایی هستند که با ایجاد رابطه عاطفی فوق العاده با مخاطبین، بازخورد روانی بالایی ایجاد میکنند. خوشبختانه این دو موهبت نصیب من شده است.

از طرفی به عنوان استاد دانشگاه به تربیت و آموزش جراحان ستون فقرات مشغول هستم و از سوی دیگر به عنوان طبیب، تسکین دهنده آلام بیماران.

من، حمید بهتاش فوق تخصص جراحی ستون فقرات و دانشیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی ایران، همچنان افتخار دارم با همکاری دانشگاه ها و موسسات درمانی خصوصی و دولتی فعالیت های علمی و پزشکی خود را برای درمان بیماران و آموزش نسل های جدید جراحان ستون فقرات ادامه دهم.