Title Image

timelineTest

 • جراحی دیسک گردن

  جراحی دیسک گردن

  درمان به روش غیر جراحی درصد زیادی از مبتلایان دیسک گردن را شامل می‌شود. اما درمان دیسک گردن همیشه با روش های غیرجراحی امکان پذیر نیست. اگر بیمار کاهش قدرت یا حس داشته باشد نیز روش جراحی کارساز است.

  اما علل، علائم و راه های پیشگیری از دیسک گردن چیست و درمان دیسک گردن شما با کدام یک از این روش ها انجام خواهد شد؟

  پاسخ به سوالات خود را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی ستون فقرات با برش کوچک

  جراحی ستون فقرات با برش کوچک

  گاهی درمان دیسک نیاز به جراحی دارد اما در بسیاری از مواقع درمان دیسک با جراحی با برش کوچک صورت می گیرد.

  روش های جراحی بدون برش عبارتند از: جراحی بدون برش با استفاده از لیزر، جراحی بدون برش با استفاده از گاز اوزن، جراحی بدون برش دیسک و برداشتن آن

  اما بهترین روش جراحی برای شما چیست؟ پاسخ سوالات خود در مورد جراحی ستون فقرات با برش کوچک را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی انحراف ستون فقرات

  جراحی انحراف ستون فقرات

  انحراف ستون فقرات به مواردی اطلاق می شود که ستون بدن از وضعیت طبیعی خود حداقل ۲۰ درجه انحراف (خمش) پیدا نماید.

  در جراحی انحراف ستون فقرات مهره های خمیده در امتداد درستی چیده و با وسایلی در کنار هم ثابت می شوند به نحوی که ستون فقرات به صورت یک استخوان یک تکه و محکم التیام یابد.

  پاسخ تمامی سوالات خود در مورد انحراف ستون فقرات و بهترین روش های جراحی انحراف ستون فقرات را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی دیسک کمر

  اصولا عمل جراحی دیسک کمر در کسانی انجام می شود که به درمان های غیرجراحی دیسک کمر پاسخ ندهند. انواع جراحی دیسک کمر عبارتند از: جراحی لامینکتومی دیسک کمر ، جراحی میکروسکوپی دیسک کمر (میکرودیسککتومی)، جراحی آندوسکوپی دیسک کمر، جراحی دیسک کمر با لیزر، تزریق های اپیدورال یا تزریق فاست.

  پاسخ تمامی سوالات خود در مورد دیسک کمر، راه های پیشگیری از ابتلا به دیسک کمر و بهترین روش های جراحی دیسک کمر را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی دیسک گردن
 • جراحی با برش کوچک
 • جراحی انحراف ستون فقرات
 • جراحی دیسک کمر
 • جراحی دیسک کمر

  اصولا عمل جراحی دیسک کمر در کسانی انجام می شود که به درمان های غیرجراحی دیسک کمر پاسخ ندهند. انواع جراحی دیسک کمر عبارتند از: جراحی لامینکتومی دیسک کمر ، جراحی میکروسکوپی دیسک کمر (میکرودیسککتومی)، جراحی آندوسکوپی دیسک کمر، جراحی دیسک کمر با لیزر، تزریق های اپیدورال یا تزریق فاست.

  پاسخ تمامی سوالات خود در مورد دیسک کمر، راه های پیشگیری از ابتلا به دیسک کمر و بهترین روش های جراحی دیسک کمر را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی انحراف ستون فقرات

  جراحی انحراف ستون فقرات

  انحراف ستون فقرات به مواردی اطلاق می شود که ستون بدن از وضعیت طبیعی خود حداقل ۲۰ درجه انحراف (خمش) پیدا نماید.

  در جراحی انحراف ستون فقرات مهره های خمیده در امتداد درستی چیده و با وسایلی در کنار هم ثابت می شوند به نحوی که ستون فقرات به صورت یک استخوان یک تکه و محکم التیام یابد.

  پاسخ تمامی سوالات خود در مورد انحراف ستون فقرات و بهترین روش های جراحی انحراف ستون فقرات را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی ستون فقرات با برش کوچک

  جراحی ستون فقرات با برش کوچک

  گاهی درمان دیسک نیاز به جراحی دارد اما در بسیاری از مواقع درمان دیسک با جراحی با برش کوچک صورت می گیرد.

  روش های جراحی بدون برش عبارتند از: جراحی بدون برش با استفاده از لیزر، جراحی بدون برش با استفاده از گاز اوزن، جراحی بدون برش دیسک و برداشتن آن

  اما بهترین روش جراحی برای شما چیست؟ پاسخ سوالات خود در مورد جراحی ستون فقرات با برش کوچک را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی دیسک گردن

  جراحی دیسک گردن

  درمان به روش غیر جراحی درصد زیادی از مبتلایان دیسک گردن را شامل می‌شود. اما درمان دیسک گردن همیشه با روش های غیرجراحی امکان پذیر نیست. اگر بیمار کاهش قدرت یا حس داشته باشد نیز روش جراحی کارساز است.

  اما علل، علائم و راه های پیشگیری از دیسک گردن چیست و درمان دیسک گردن شما با کدام یک از این روش ها انجام خواهد شد؟

  پاسخ به سوالات خود را در این صفحه خواهید یافت.

 • جراحی دیسک کمر
 • جراحی انحراف ستون فقرات
 • جراحی با برش کوچک
 • جراحی دیسک گردن