Title Image

لغزندگی مهره کمری Tag

لغزندگی مهره کمری سبب کمردرد و دردهای سیاتیکی شده و گاهی سبب کاهش قدرت پاها و اختلال کنترل اسفنکتری میشود. شدت علائم به شدت لغزندگی بستگی دارد. این ضایعه در موارد خفیف بدون جراحی بهبود می یابد اما تقریبا اکثر