Title Image

دیسک بین مهره

دیسک بین مهره

دیسک بین مهره

دیسک بین مهره یکی از اجزای ستون فقرات است. ستون فقرات از جمجمه تا استخوان دنبالچه امتداد دارد. یکی دیگر از وظایف این دیسک ها و ستون فقرات حفظ سر به نحوی است که چشم ها افقی قرار گیرند و در حین حرکت تغییری در آن ها رخ ندهد و از طرفی حین راه رفتن و دویدن با برخورد پا به زمین سبب انتقال این ضربات به سر و چشم ها نشود.

اجزای دیسک بین مهره

آن ها از جنس غضروف می باشند از دو قسمت مرکزی و محیطی به شرح زیر تشکیل می شوند.

قسمت مرکزی: شامل فیبرهای کلاژنی پراکنده و شل می باشد که مقدار زیادی آب دارند و ضربه پذیری آن را بیشتر می کنند و در حرکات مختلف به پیشگیری از درد کمر کمک می کنند.

قسمت محیطی: این دیسک ها در اطراف توسط غلاف فیبری (annulus fibrosous) بسیار محکمی احاطه می شود که این غلاف فیبری در محیط مهره قرار گرفته و قسمت مرکزی را در خود محافظت می کند. قرارگیری رشته های ظریف این غلاف در جهات مختلف قدرت بسیار بالایی در مقابل حرکات چرخشی و خمشی به آن ها می دهد.

دیسک بین مهره
دیسک بین مهره

همانطور که صحبت شد نخاع شوکی داخل کانال ستون فقرات قرار دارد و ریشه های عصبی که فرمان مغز را به اندام ها و اعضا می رساند در فواصل هر دیسک از کانال ستون مهره خارج می شود.
حال اگر به هر دلیلی (حرکات نامتناسب، ورزش های نامناسب و…) لایه خارجی آن ها ضعیف و یا ملتهب شوند باعث کمردرد شده و اگر این ضعف سبب پارگی لایه خارجی دیسک ها شود محتویات آن از محل خود خارج شده و فتق بین مهره را بوجود می آورد که باعث درد کمر و وارد شدن فشار به عصب های مربوطه و سبب کاهش قدرت اندام ها و شاید حتی اختلال در کنترل ادرار و مدفوع شود.

فتق دیسک بین مهره
خروج محتویات دیسک بین مهره را فتق دیسک می گویند.

دکتر حمید بهتاش فوق تخصص جراحی ستون فقرات