Title Image

جراحی دیسک Tag

جراحی دیسک به خصوص دیسک کمر و فیلدبک سندرم (Failed Back Syndrom) موضوع سوال بسیاری از بیماران مراجعه کننده به کلینیک های ستون فقرات است. آن ها برای درمان دیسک مراجعه می نمایند و سوالات متعددی ذهنشان را درگیر می‌نماید.

جراحی دیسک کمر بدون باز کردن یا یکی از روش های جراحی دیسک به حساب می آید. در مراحل اولیه بیماری درمان دیسک کمر با دارو انجام می شود اما در مراحل پیشرفته تر نیاز به مداخله بیشتر می باشد

دیسک کمر و مشكلات ناشي از آن امروزه افراد زيادي را درگير نموده است. اگر هرني دیسک کمر به موقع و به درستی انجام نشود پارگی دیسک حادث شده و درمان  مناسب نیاز دارد که بسته به شدت ضایعه عصبی

دیسک کمر به علت دررفتگی دیسک از محل خودش و فشار روی ریشه عصبی (سیاتیک) سبب درد و کاهش کارایی عصب مربوطه میشود. در مراحل اولیه اگر ضایعه عصبی زیاد نباشد میتوان از دارو درمانی استفاده نمود و یا شاید

درمان دیسک همیشه با روش های غیر جراحی امکان پذیر نیست و گاهی نیاز به جراحی دارد اما در بسیاری از مواقع درمان دیسک با جراحی با برش کوچک صورت می گیرد. در این روش بوسیله سوزنهایی با قطر حدود